پکیج های تبلیغات گوگل

قیمت ها بروز میباشند

پلن 1

10+2 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 1000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 2

20+4 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 2000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 3 ( پیشنهادی )

30+6 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 3000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 4

40+8 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 4000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 5

70+14 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 7000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 6 ( پیشنهادی )

90+18 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 9000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 7

150+30 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 15000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی
پلن 8

200+40 دلار
قابلیت تنظیم زمان نمایش
ورودی حداکثر 20000 کاربر
ارائه گزارش لحظه ای
دارای مدیریت تخصصی تبلیغ

 • نامحدود تعداد کلیدواژه
 • نامحدود مدت زمان نمایش
 • همه روزه پشتیبانی

Powered by WHMCompleteSolution